- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

Urząd Miasta w Brzegu