Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 maja, 2018 Tytuł artykułu

Ewidencja Działalności Gospodarczej czynna w tę sobotę

Treść artykułu

Ewidencja Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta w Brzegu będzie czynna w tę sobotę, 19 maja. Ewidencja Działalności Gospodarczej mieści się w Urzędzie Miasta w Brzegu przy ul. Robotnicza 12, na parterze budynku B w pokojach nr 3 i 11.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG.

Prosimy o uzupełnienie brakującego  numeru PESEL do 19 maja 2018 r.

Nie zapomnij udostępnić: