- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Dobiegają końca prace nad węzłem "bike&ride" przy Placu Dworcowym

Prace, w ramach których przy Placu Dworcowym powstaje węzeł „bike&ride” powoli dobiegają końca. Wkrótce mieszkańcy będą mogli pozostawiać tam swoje rowery i przesiadać się do środków transportu publicznego. Jest to kolejny element ogromnego projektu pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz”, na który Gmina Brzeg otrzymała rekordowe dofinansowanie z Unii Europejskiej, wynoszące aż 11,5 mln złotych.

Przedmiotem tego projektu jest utworzenie spójnej sieci dróg rowerowych w gminach Brzeg i Skarbimierz, z węzłami „bike&ride” oraz park&ride”. Utworzone zostaną również ciągi pieszo-rowerowe, a także oświetlenie uliczne, w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu. Ścieżki rowerowe będą połączone ze strategicznymi punktami (w tym m.in. Dworcami PKP i PKS oraz strefą aktywności gospodarczej).

Planowany termin zakończenia realizacji całego projektu to wrzesień 2018 roku.