- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Ważna informacja dla przedsiębiorców

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie  ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych  innych  ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy  w  CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018r), wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG.

Prosimy o uzupełnienie brakującego  numeru PESEL  do dnia 19 maja 2018r.