Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 20 kwietnia, 2018 Tytuł artykułu

Rozpoczął się I etap prac modernizacyjnych zbiornika wodnego przy ul. Korfantego

Treść artykułu

Ruszył I etap inwestycji pn. „Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ulicy Korfantego w Brzegu”. Przypomnijmy, że pierwszy etap będzie obejmował wykonanie szeregu prac modernizacyjnych, które pozwolą na przywrócenie dawnej funkcji temu obiektowi, przy zachowaniu walorów przyrodniczych i przestrzennych terenu. Planuje się przeprowadzenie renaturalizacji linii brzegowej poprzez likwidację zdegradowanej infrastruktury (betonowych pomostów i niecek basenowych), budowę nowej alei wokół zbiornika wraz z elementami małej architektury oraz tablicami edukacyjnymi, które wyeksponują walory przyrodnicze terenu i przybliżą je mieszkańcom oraz turystom, budowę pomostów rekreacyjnych i widokowych, a także wykonanie ekologicznej podczyszczalni na zbiorniku, która z kolei zapewni odpowiednie parametry wodzie wpływającej do zbiornika.

Termin zakończenia realizacji inwestycji to 31 października 2018 roku.

Całkowity koszt inwestycji: 3.649.305,00 zł.

Dofinansowanie: 1.945.958,98 zł.

 

Nie zapomnij udostępnić: