Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 marca, 2018 Tytuł artykułu

Gmina Brzeg wspomaga Schronisko dla zwierząt

Treść artykułu

Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Przytulisko Przytul Psisko” funkcjonujące przy ul. Kruszyńskiej w Brzegu  rozpoczęło swoją działalność jako przytulisko dla bezdomnych zwierząt na przełomie 2004 i 2005 roku. Wówczas z inicjatywy władz miasta, na terenach gminnych położonych przy ul. Kruszyńskiej w Brzegu, zorganizowano miejsce, w którym bezdomne psy z terenu naszego miasta mogły liczyć na schronienie i opiekę.

Wraz ze wzrostem liczby zwierząt trafiających do schroniska zwiększały się również nakłady ponoszone przez Gminę Brzeg na zapewnienie bieżącego funkcjonowania schroniska oraz nakłady inwestycyjne przeznaczone na poprawę infrastruktury schroniska. Z budżetu Gminy wydatkowano również coraz większe środki na zapewnienie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami.

W bieżącym roku na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w budżecie Gminy Brzeg przeznaczono kwotę 275.000,00 zł, z czego:

– 65.000,00 zł zabezpieczono na zapewnienie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami,

– 207.000,00 zł zabezpieczono na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Brzegu,

– 3.000,00 zł zabezpieczono na zakup karmy dla wolno żyjących kotów.

Ponadto:

– 2.000,00 zł zabezpieczono na interwencje z udziałem dzikich zwierząt,

– 30.000,00 zł zabezpieczono na zakup i wyposażenie kontenera socjalnego do schroniska.

Należy podkreślić, że kwota przeznaczana na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami zwiększa się rokrocznie. I tak w roku 2015 na realizację przedmiotowego zadania przeznaczono 201.355,52 zł (w bieżącym roku zatem wydatki na schronisko są o ponad 1/3 większe). Dla porównania w roku 2012 nakłady na schronisko wynosiły 115.417,48 zł.

Jednocześnie od 2012 r. Gmina przeznaczyła 279.642 zł na rozbudowę infrastruktury schroniska, w tym na budowę nowego ogrodzenia i bram wjazdowych, zakup i wyposażenie kontenerów socjalnych, zakup bud i  kojców dla psów oraz remont budynku zlokalizowanego na terenie schroniska.

Szczegółowe zestawienie wydatków związanych z prowadzeniem schroniska przedstawia załączona tabela.

Nie zapomnij udostępnić: