- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Święto Patrona w Szóstce

Święto swojego patrona Tadeusza Kościuszki obchodziła w piątek, 23 marca, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Brzegu. Uroczysta akademia zgromadziła wielu gości, wśród których znalazł się również burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. W swoim przemówieniu burmistrz przybliżył sylwetkę bohatera uroczystości – wyjątkowego Polaka Tadeusza Kościuszki. Następnie złożył na ręce dyrektor placówki Anny Krokosz okolicznościowy list, kwiaty i upominek miejski.

Uczniowie szkoły zaprezentowali wspaniały spektakl, w którym nie zabrakło popisów wokalnych, tanecznych, aktorskich, recytatorskich, a nawet literackich. Jedna z uczennic przygotowała bowiem wiersz własnego autorstwa o Tadeuszu Kościuszce.