Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 21 marca, 2018 Tytuł artykułu

Spotkanie ws. RPO na lata 2014-2020

Treść artykułu

21 marca br. w miejskim ratuszu odbyło się spotkanie przedstawicieli Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z przedstawicielami Subregionu Brzeskiego i zaproszonymi beneficjentami realizującymi projekty przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Omawiano stopień zaawansowania projektów realizowanych w ramach III, V i X osi priorytetowej na terenie Subregionu Brzeskiego, a także realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych wynikających z tych projektów, wraz z perspektywą ich wykonania do końca 2018 roku. Po zakończeniu spotkania była możliwość konsultowania i wyjaśniania wątpliwości oraz kwestii problematycznych, jakie pojawiły się w trakcie wdrażania projektów.

Nie zapomnij udostępnić: