Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 marca, 2018 Tytuł artykułu

Wolne miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy

Treść artykułu

Dzięki Brzeskiemu Stowarzyszeniu Chorych na SM oraz wsparciu Gminy Brzeg-od kilku tygodni w Brzegu działa Środowiskowy Dom Samopomocy. Jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu typu AB, przeznaczonym dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, które w wyniku  upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnymi i społecznym. Placówka przeznaczona jest dla max. 30 uczestników. Posiada następującą liczbę miejsc dla poszczególnych kategorii osób:

1) typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych – 12 miejsc

2) typ B – dla osób upośledzonych umysłowo– 18 miejsc.

Liczba miejsc w każdej z kategorii może ulec zmianie, w zależności od zaistniałych potrzeb terapeutycznych oraz kierowanych uczestników. Aktualnie do ŚDS uczęszcza 16 podopiecznych.

Środowiskowy Dom Samopomocy oferuje następującą pomoc:

1) poradnictwo psychologiczne,

2) terapię ruchową poprzez zajęcia sportowe, fizjoterapię, turystykę i rekreację,

3) terapię zajęciową,

4) niezbędną opiekę i wsparcie,

5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,

7) trening funkcjonowania w życiu codziennym,

8) trening umiejętności interpersonalnych,

9) trening spędzania wolnego czasu,

10) inne działania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku.

Mając na uwadze godne wsparcie dla osób wymagających fachowej i należytej opieki, a także możliwość spędzenia wolnego czasu w atrakcyjny sposób w warunkach zbliżonych do domowych – zachęcamy do zapoznania się z ofertą i zapraszamy do Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzegu dostępne są w:

– siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. 1 Maja 2 w Brzegu oraz stronie: www.wtz-bssm-brzeg.pl/sdstel. 77 333 05 69,

– siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, ul. Jabłkowa 5 oraz stronie: www.mops-brzeg.pl, tel. 77 416 99 93,

– Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia przy Urzędzie Miasta w Brzegu,

tel. 77 416 99 81,

– Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej: http://rjps.mpips.gov.pl

 

Nie zapomnij udostępnić: