- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich

W dniach 1-2 marca br. w Żywcu odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich, na którym Gminę Brzeg reprezentował burmistrz Jerzy Wrębiak. Podczas spotkań, w których uczestniczyli przedstawiciele rządu, samorządu oraz kancelarii prawnych, rozmawiano m.in. o planowanych zmianach przepisów prawnych i bieżącej współpracy miast.