Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 27 lutego, 2018 Tytuł artykułu

Brzeg doceniony za racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi

Treść artykułu

Nasze miasto otrzymało bardzo wysoką – pomiędzy AAA a BBB+ ocenę pre-ratingową agencji ratingowej INC Rating Sp. z.o.o. z Poznania, wykonaną na zlecenie Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego. Spośród 2792 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce zaledwie 319 posiada ocenę równą lub wyższą od uzyskanej przez Brzeg. Jest to dowód na to, że władze miasta zarządzają środkami publicznymi w sposób odpowiedzialny i racjonalny.

Jednym z priorytetów burmistrza Jerzego Wrębiaka jest rozsądna polityka finansowa Gminy, polegająca m.in. na systematycznym zmniejszaniu zadłużenia. Znajduje to odzwierciedlenie w danych statystycznych: w 2015 roku (pierwszy pełny rok budżetowy, kiedy Jerzy Wrębiak był burmistrzem Brzegu) zadłużenie miasta w stosunku do osiąganych dochodów wynosiło 19% wobec 23% w 2014 roku, i ulegało zmniejszeniu w kolejnych latach (14% w 2016 roku oraz 12% w 2017 roku). Łączne zadłużenie w 2018 roku nie przekroczy poziomu 21% dochodów, co jest nadal bezpieczną granicą (dla porównania w roku 2011 zadłużenie miasta wynosiło aż 32%). Co warto zauważyć, miasto nie będzie zaciągało zobowiązań na cele konsumpcyjne, ale na zabezpieczenie wkładu własnego inwestycji, dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Planowany kredyt w wysokości 23 mln zł pozwoli na zrealizowanie inwestycji wartych ponad 60 mln zł.

Ponadto, porównując zadłużenie Brzegu do zadłużenia sąsiednich gmin, nasze miasto wypada bardzo korzystnie. Opole, już po powiększeniu swych granic, jest zadłużone na 36% swoich dochodów, Gmina Nysa – na 50%, a Gmina Namysłów – aż na 53% dochodów! Nawet bardzo bogate w powszechnej opinii gminy, takie jak Skarbimierz i Oława, są zadłużone bardziej od Brzegu. W przypadku Oławy zadłużenie wynosi 31% dochodów gminy, natomiast Skarbimierza – 43%. Również analiza poziomu zadłużenia Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wypada dla Brzegu bardzo korzystnie (dane na koniec III kwartału 2017 r.) – wynosi on 445 zł/1 mieszkańca. Dla porównania zadłużenie w innych pobliskich miejscowościach: Namysłów – 1128 zł/1 mieszkańca, Nysa – 1150 zł, Kędzierzyn-Koźle – 1220 zł, Kluczbork – 1521 zł, Opole – 1918 zł, Skarbimierz – 3064 zł. Brzeżanie mogą więc być o poziom zadłużenia miasta spokojni. Przy wzroście dochodów z poziomu 97 mln zł w 2013 roku do 167 mln zł w 2018 roku, Gmina może pozwolić sobie na bardziej zaawansowaną politykę inwestycyjną.

Nie zapomnij udostępnić: