- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

1 mln zł dotacji Gminy Brzeg na zabytki w 2018 roku

Wznowiony po kilku latach przerwy w 2016 r. program wspierania właścicieli zabytkowych obiektów poprzez przekazywanie przez Gminę Brzeg dotacji będzie kontynuowany w roku 2018. Na wniosek burmistrza Jerzego Wrębiaka w budżecie Gminy Brzeg 2018 r. na ten cel zabezpieczono środki w kwocie miliona złotych. W wyniku oceny merytorycznej dokonanej przez komisję ds. oceny złożonych wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do  rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków oraz propozycji burmistrza, na sesji lutowej Rady Miejskiej Brzegu podjęto uchwały dotyczące udzielenia dotacji dla następujących obiektów:

  1. Kościół p.w. Świętego Mikołaja                  kwota dotacji – 200 038,24 zł
  2. Budynek przy ul. Piastowskiej 2                kwota dotacji – 241 975,51 zł
  3. Budynek przy ul. Staromiejskiej 5             kwota dotacji – 298 025,35 zł
  4. Budynek przy ul. B. Chrobrego 22            kwota dotacji – 49 996,46 zł
  5. Budynek przy ul. M. Piłsudskiego 26         kwota dotacji – 39 999,95 zł
  6. Budynek przy ul. M. Piłsudskiego 10         kwota dotacji – 29 995,95 zł
  7. Budynek przy ul. Wł. Łokietka 28              kwota dotacji – 29 994,37 zł
  8. Budynek przy ul. Ks. Jerzego II Piasta 4    kwota dotacji – 39 991,32 zł
  9. Budynek przy ul. Wolności 4                      kwota dotacji – 39 985,37 zł
  10. Budynek przy ul. Szkolnej 26                     kwota dotacji – 29 993,28 zł