- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Kolej na Orkiestrę

Akcja Kolej na Orkiestrę, czyli Opolski Ekspres Dęty 12 maja br. zagości w Brzegu. Spotkanie organizacyjne dotyczące tego wydarzenia miało miejsce 15 lutego br. w brzeskim Urzędzie Miasta. Burmistrz Jerzy Wrębiak spotkał się z Szymonem Ogłazą (wicemarszałek województwa opolskiego), Adamem Kowalczykiem (wicedyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego – pod patronatem tej instytucji odbywa się to wydarzenie) oraz Przemysławem Ślusarczykiem (koordynator akcji). W ramach przedsięwzięcia specjalny pociąg (zabytkowy skład – lokomotywa i kilka wagonów) zatrzyma się na brzeskim dworcu, po czym jadący pociągiem muzycy zaprezentują swój półgodzinny występ na jednym z peronów. O szczegółach tego wydarzenia będziemy informować.