Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 14 lutego, 2018 Tytuł artykułu

Dotychczasowy zakład karny zostanie zlikwidowany, gdy powstanie nowy

Treść artykułu

Dotychczasowy, znajdujący się w centrum miasta, zakład karny w Brzegu, po wybudowaniu nowego (planowane zakończenie prac to końcówka 2021 roku) zostanie zamknięty. Funkcjonariusze i pracownicy dotychczasowej placówki znajdą pracę w nowym obiekcie. Poza nimi zatrudnione zostaną tam kolejne osoby. Nowy zakład karny będzie miał charakter zamknięty, a nie półotwarty, więc osadzeni nie będą chodzić po mieście. Warta około pięćset milionów złotych rządowa inwestycja zrealizowana zostanie z pieniędzy budżetu państwa, a nie budżetu Brzegu. Miasto – na mocy uchwały Rady Miejskiej Brzegu – przekazuje na rzecz tej inwestycji jedynie teren 90 arów, a cały zakład karny ma być zlokalizowany na obszarze około 15 hektarów (a więc znacznie większa część terenu należy do Skarbu Państwa). Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami (spełnia wszystkie kryteria) obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ewentualna zmiana planu to co najmniej kilkanaście miesięcy procedur, uzgodnień, itp.

O powyższych faktach poinformowali 14 lutego br. na specjalnej konferencji prasowej w magistracie burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz płk Leszek Czereba – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu.

Po konferencji burmistrz pokazał płk. Leszkowi Czerebie budynek po byłym Gimnazjum Piastowskim. Władze miasta zaproponują ten nieużytkowany obiekt jako możliwą siedzibę tworzonej wkrótce Akademii Służby Więziennej.

Przypomnijmy potencjalne korzyści wynikające dla Brzegu z faktu powstania nowego zakładu karnego.

 1. Podatki

Wg kalkulacji – przy realistycznych założeniach Urzędu Miasta, rocznie z podatku od nieruchomości do miejskiego budżetu wpływać może ok. 800 tysięcy złotych. Kolejne 800 tysięcy złotych pochodzić może z podatku dochodowego. Razem to około milion sześćset tysięcy złotych rocznie. Teraz Gmina Brzeg otrzymuje od Skarbu Państwa jedynie około dwa tysiące złotych podatku rolnego rocznie z tytułu użytkowania tego terenu. Obecny zakład karny mieści się w obiektach zabytkowych i z tej racji nie odprowadza do Gminy Brzeg podatku od nieruchomości.

 1. Praca dla mieszkańców

Szacuje się, że w placówce penitencjarnej powstaną nowe miejsca pracy – pracować może w niej około 300 funkcjonariuszy i pracowników produkcji (pracujących w hali/halach produkcyjnych). To w skali miasta bardzo dużo nowych miejsc pracy i możliwość zamieszkania w Brzegu kolejnych osób – wraz z rodzinami, co oczywiście nakręca koniunkturę gospodarczą i społeczną.

 1. Zysk dla miejskich spółek

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu na pewno (jako monopolista na rynku) będzie musiało dostarczać do zakładu wodę. Koszt przyłączenia to około 50 tys. zł, a roczne wpływy do budżetu spółki – około milion złotych. Jest duże prawdopodobieństwo, że znajdujący się po sąsiedzku Zakład Higieny Komunalnej będzie świadczył usługi na rzecz placówki. Niewykluczone, że będzie ona korzystała także z usług Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. To oznacza duże zyski dla tych przedsiębiorstw, a co za tym idzie – również dla gminy.

 1. Niezbyt atrakcyjny teren na peryferiach miasta zostanie zagospodarowany.

Skarb Państwa sfinansuje kosztowną (szacunkowo około 3-4 miliony złotych), gruntowną modernizację linii wysokiego napięcia i zagospodaruje teren.

 1. Blisko siebie (w odległości kilkuset metrów) zostaną zlokalizowane placówki służb mundurowych (wojsko, straż pożarna, zakład karny).

Umożliwi to m.in. lepszą współpracę i koordynację działań tych służb (np. lądowisko dla helikopterów).

 1. Praca skazanych na rzecz różnych instytucji – np. szpitala, urzędów i innych placówek.

Nie inaczej jest obecnie – skazani ze starego zakładu karnego pracują społecznie w mieście. W wypadku wybudowania nowego zakładu skala tych działań byłaby większa. Co więcej – nowa placówka penitencjarna znajdowałaby się obok schroniska dla zwierząt, które także wspomagane byłoby przez pracę skazanych. Praca skazanych na rzecz samorządów przynosi wymierne korzyści lokalnej społeczności. Oprócz jej praktycznego aspektu, to też efekt finansowy. W 2017 r. w przypadku skazanych z Zakładu Karnego w Brzegu przy pracach publicznych oraz charytatywnych zaoszczędzono ponad 162 tys. zł.

 1. Zarobek dla lokalnych przedsiębiorców.

Oczywiście służbę więzienną obowiązuje procedura przetargowa i dzisiaj nie wiadomo, w jakim stopniu brzeskie firmy „zarabiałyby na zakładzie karnym”. Można jednak przypuszczać, że lokalni przedsiębiorcy mieliby w niemałym stopniu swój udział w produkcji i dostarczaniu swoich produktów i usług do placówki.

 1. Wiarygodność Gminy Brzeg dla Skarbu Państwa

Skoro o ten projekt starało się około sto miast i Brzeg został wybrany, to jak rząd – w przypadku rezygnacji gminy – będzie postrzegał Brzeg w przyszłości? „Nie chcieli zakładu karnego i korzyści z tego wynikających, więc kolejne propozycje, np. związane z inwestycjami, pewnie też odrzucą”.

 

Wybudowanie zakładu karnego nie przyczyni się do zaniechania miejskich inwestycji, nie będzie miało wpływu na pozyskanie inwestora na tzw. Zielonkę. A właśnie tam powstać może duża fabryka. Niedorzecznością jest w tym kontekście pojawiająca się ostatnio w mediach propozycja niektórych lokalnych polityków dotycząca ulokowania zakładu karnego właśnie tam. Poza tym na popularnej Zielonce znajdują się grunty Agencji Mienia Wojskowego, które Gmina Brzeg wskazała do rządowego programu Mieszkanie Plus. Ulokowanie w tym miejscu zakładu karnego wymagałoby czasochłonnej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bo obecny nie przewiduje ulokowania tam tego typu inwestycji.

Reasumując – burmistrz Jerzy Wrębiak – jako wnioskodawca stosownej uchwały i organ wykonawczy – realizuje uchwałę Rady Miejskiej Brzegu, która na sesjach (20 października 2017 r. i 28 grudnia 2017 r.) podjęła i następnie potwierdziła decyzję o przekazaniu 90 arów miejskiego terenu na rzecz Skarbu Państwa. Natomiast teraz podmiotem, do którego należy kolejny ruch jest inwestor, a więc Skarb Państwa.

Obejrzyj relację z konferencji:

 

Nie zapomnij udostępnić: