- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Siedziba ZNM przechodzi termomodernizację

Obiekt przy ul. Chrobrego 32, w którym swą siedzibę ma Zarząd Nieruchomości Miejskich, a niebawem także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przechodzi gruntowną termomodernizację. Budynek zyska dzięki temu nowy wygląd, jednak najważniejszy cel remontu to efektywne wykorzystanie energii cieplnej i obniżenie kosztów ogrzewania obiektu.

Prowadzone w ZNM prace są częścią projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg, w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy”, na który miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to niecałe 2,2 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to niemal 1,2 mln zł.

W ramach zadania w budynku ZNM wykonane zostaną:

Projekt ma zakończyć się do sierpnia bieżącego roku.