Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 stycznia, 2018 Tytuł artykułu

Rozpoczął się remont Kwadratówki

Treść artykułu

Rozpoczęły się prace remontowe przy popularnej Kwadratówce i tzw. części ogrodowej w Parku Wolności. Obecnie wykonywane są tam m.in. rurociągi, później nastąpi m.in. odbudowa czaszy zbiornika wodnego poprzez rozebranie istniejącej konstrukcji betonowej, uszczelnienie niecki, wykonanie nowej konstrukcji żelbetowej zbiornika w starych konturach oraz wykonanie okładziny skarp z kamienia naturalnego, a także wykonanie chodnika wokół zbiornika z kostki brukowej betonowej. Natomiast w ramach rewaloryzacji części ogrodowej Parku Wolności przewiduje się m.in.:

– wykonanie szlachetnych nawierzchni mineralnych w miejsce istniejących zniszczonych nawierzchni ziemnych i tłuczniowych alejek parkowych,

– zakup i montaż elementów małej architektury w postaci 17 ławek parkowych, koszy na odpadki, tablic informacyjnych, koszy na psie odchody.

Koszt zadania to 1.940.000 zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Dzięki pozyskaniu kolejnych środków zewnętrznych, wydatek Gminy Brzeg na ten cel wyniesie 291.000 zł. Termin zakończenia prac ustalono na 30 maja 2018 r.

Poniżej zdjęcia bieżące oraz sprzed rozpoczęcia remontu.

Nie zapomnij udostępnić: