Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 16 stycznia, 2018 Tytuł artykułu

Pozyskaliśmy ponad 42 mln złotych w ciągu 3 ostatnich lat!

Treść artykułu

Większość zadań inwestycyjnych Gmina Brzeg realizuje przy współudziale środków zewnętrznych. Bez nich nie byłoby możliwe zmienianie naszego miasta i realizacja wielu oczekiwanych przez mieszkańców zadań. Zatem pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych jest priorytetem władz miasta.

Dokonaliśmy podsumowania pozyskanych środków zewnętrznych w bieżącej kadencji samorządu terytorialnego. Z przyjemnością informujemy, że w ciągu ostatnich 3 lat Gmina Brzeg wraz ze swoimi jednostkami (bez spółek miejskich) pozyskała kwotę 42 699 331,42 zł środków zewnętrznych (stan na 31 grudnia 2017 r.). Źródła dofinansowania:

  1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – 26 456 040,82 zł (9 projektów- środki UE),
  2. Ministerstwo Sportu i Turystyki – 1 942 563,00 zł (6 projektów – budżet państwa),
  3. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – 5 205 508,45 zł (3 projekty – budżet państwa),
  4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 5 494 039,00 zł (1 projekt- środki UE),
  5. Pozostałe programy: 3 601 180,15 zł (23 projekty – budżet państwa).

Większość środków, tj. blisko 75%, to pieniądze unijne z dwóch programów: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łącznie jest to 31 950 079,82 zł, co stanowi kwotę większą niż środki pozyskane z UE w latach 2004-2014. Pozostałe 25% (10 749 251,60 zł) to środki pochodzące z programów krajowych. Zdecydowana większość środków (39 455 138,55 zł) została pozyskana na zadania o charakterze inwestycyjnym. Skuteczność w pozyskiwaniu środków jest na poziomie 95,24% (liczba wniosków, które otrzymały dofinansowanie w stosunku do złożonych). Należy dodać, że kilka wniosków Gminy Brzeg oczekuje na rozstrzygnięcie, zaś w przygotowaniu są kolejne.

Nie zapomnij udostępnić: