- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Wigilijne spotkanie radnych

Po sesji Rady Miejskiej 15 grudnia br. radni, kierownicy poszczególnych biur Urzędu Miasta, przedstawiciele miejskich spółek i instytucji samorządowych oraz zaproszeni goście wzięli udział w spotkaniu wigilijnym, które odbyło się w ratuszu. W uroczystości uczestniczyli również dwaj proboszczowie brzeskich parafii – ksiądz Zdzisław Pyszka (parafia św. Mikołaja) oraz ksiądz Marcin Czerepak (parafia Miłosierdzia Bożego). Obaj duchowni złożyli zebranym życzenia. Ksiądz Zdzisław Pyszka ponadto podziękował radnym i burmistrzowi za znaczącą pomoc finansową, którą gmina przekazała na remont kościoła św. Mikołaja. Świąteczne życzenia i podziękowania złożyli także wszystkim zebranym przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Mrowiec oraz burmistrz Jerzy Wrębiak. Następnie – przy akompaniamencie zespołu Fermata – zebrani zaśpiewali wspólnie kolędę i dzielili się opłatkiem.