Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 grudnia, 2017 Tytuł artykułu

Zwolnienie w opłacie śmieciowej dla rodzin wielodzietnych w roku 2018

Treść artykułu

Informujemy, że w dniu 24.11.2017r. na wniosek burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, uchwałą Rady Miejskiej, do 31 grudnia 2018 r. wydłużono czas obowiązywania wprowadzonego w 2016 r. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych.

Przypominamy, iż zwolnienie przysługuje rodzinom wielodzietnym, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Wysokość zwolnienia stanowi 20% miesięcznej opłaty należnej od gospodarstwa domowego, stanowiącego rodzinę wielodzietną. Zgodnie z definicją ustawy z dnia 05.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny, za rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której ustawowy rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, w których zamieszkują rodziny wielodzietne, korzystający z ulgi w roku 2017, nadal mogą z niej korzystać w roku 2018, bez składania dodatkowych dokumentów.

Natomiast właściciele nieruchomości, w których zamieszkują rodziny wielodzietne, którzy nie korzystali z ulgi w roku 2017, a spełniają warunki do jej otrzymania, będą mogli ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pod warunkiem złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Przedmiotowa deklaracja powinna być złożona:

  • bezpośrednio do Urzędu Miasta- w przypadku zamieszkiwania w zabudowie jednorodzinnej lub małej wspólnocie,
  • poprzez: Zarządcę, Spółdzielnię Mieszkaniową lub Zarząd Wspólnoty – w przypadku zamieszkiwania w zabudowie wielorodzinnej.

Przedmiotowa ulga w opłacie będzie obowiązywała do 31 grudnia 2018r.

Urząd Miasta w Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: