- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Miasto dotuje remont kościoła św. Mikołaja

Między innymi za sprawą pokaźnej dotacji z budżetu Brzegu jeden z cenniejszych brzeskich zabytków staje się coraz piękniejszy. Wrocławska pracownia konserwacji zabytków Restoart sp. z o.o. Piotra Wanata i Doroty Krotowskiej kończy bowiem prace przy elewacji prezbiterium brzeskiego kościoła pw. św. Mikołaja. Powodem rozpoczęcia prac był bardzo zły stan techniczny murów prezbiterium oraz przypór. W najgorszym stanie technicznym były dwie z czterech przypór prezbiterium – skrajne od północy i od południa. Skorodowane i luźne elementy ceramiczne przypór zostały zdemontowane i wymurowane od nowa, z zastosowaniem zabezpieczeń przed przenikaniem wody do wnętrza obiektu i nowej cegły o wymiarach gotyckich. Przypomnijmy, że woda penetrowała przez przypory i mury elewacji, powodując nie tylko korozję przypór, ale również szkody we wnętrzu prezbiterium (opadające tynki wewnętrzne). W obrębie ceglanego lica wymienione lub uzupełnione zostały również spoiny i uzupełnione ubytki elementów wykonanych z kamienia.

W trakcie prac odnalezione zostały m.in. średniowieczne elementy pierwotnej dekoracji elewacji. Znaleziska dały podstawę do wytynkowania górnych fragmentów glifów okiennych. Na podstawie oryginalnych fragmentów odtworzony zostanie również fryz z maswerkową dekoracją malarską, wykonaną pierwotnie w technice rytowniczo-malarskiej. Poddawana pracom konserwatorskim wspomniana część elewacji kościoła po pracach zyska nową jakość, którą podziwiać będziemy mogli zaraz po zdjęciu rusztowań. Ogólna wartość prac przy prezbiterium kościoła wyniosła 386.833 zł, z czego wartość dofinansowania prac z budżetu Gminy Brzeg, w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków, wyniosła 270.783 zł. W remoncie partycypowały również Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz właściciel – Parafia pw. św. Mikołaja w Brzegu.

Przeprowadzone prace będą doskonałym zwieńczeniem jubileuszowego roku 600-lecia konsekracji kościoła św. Mikołaja, który wraz z parafią obchodziliśmy – przy wydatnym wsparciu Urzędu Miasta – w 2017 roku.