- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Trwa remont ulicy Nadbrzeżnej

Kolejna ulica w Brzegu diametralnie zmieni swój wygląd. Trwają prace remontowe związane z przebudową ulicy Nadbrzeżnej w Brzegu. Inwestycja wykonywana jest w ramach projektu ,,Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz‘’. Realizację zadania rozpoczęto w połowie sierpnia br. Wykonawca w pierwszym etapie  przystąpił do rozbiórki starego żelbetonowego muru oporowego, który obecnie jest już na ukończeniu w nowej odsłonie. W ramach inwestycji przewidziane jest powstanie ciągu pieszo-rowerowego oraz nowe oświetlenie. Przebudowane zostaną schody, a także zamontowane będą nowe ławki i kosze na śmieci. Koszt wykonania robót budowlanych to około 650 tys. złotych. Zadanie dofinansowane zostało przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wsparcia udzielono  w obrębie poddziałania 3.1.1 „Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych”. Przyznane dofinansowanie objęło 79% kosztów kwalifikowanych.

Przewidywany termin realizacji całej inwestycji to 30 maja 2018 roku.