- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg przeznaczonej do oddania w dzierżawę