Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 listopada, 2017 Tytuł artykułu

Gmina Brzeg wspiera osoby starsze

Treść artykułu

Pierwsze urządzenia zdalnej opieki burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak przekazał osobiście kilkorgu seniorom. Przypomnijmy, że Gmina Brzeg realizuje unijny projekt pn. „Brzeg przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych”, dzięki któremu osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osoby starsze, samotne i niesamodzielne, zostaną objęte dodatkową opieką. 100 urządzeń przypominających smartfon, ułatwiających wezwanie pomocy w sytuacji zagrażajacej zdrowiu lub życiu, trafi do najbardziej potrzebujących brzeżan. Program realizowany będzie do 30.09.2019 r., a jego koszt wyniesie 739.477,50 zł (w tym kwota dofinansowania unijnego – 698.806,23 zł).

Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w tym seniorom, jest jednym z podstawowych zadań własnych gminy. Realizowane jest ono głównie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu. Pracownicy socjalni dbają o to, aby osoby starsze, niepełnosprawne i chore jak najdłużej pozostawały w środowisku swojego zamieszkania i miały zapewnioną właściwą opiekę.

Z różnorodnych form pomocy i wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej korzysta każdego roku ok. 2 200 osób, w tym ponad 1 600 osób uzyskuje świadczenia w formie pieniężnej lub niepieniężnej. W grupie osób uzyskujących świadczenia ponad 25% stanowią seniorzy.

Oprócz przyznawanych świadczeń, a także wspomnianego już projektu zdalnej opieki, działania na rzecz seniorów obejmują:

  • organizację usług opiekuńczych dla mieszkańców. Pomoc ta przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem.
  • zapewnienie pobytu w Dziennym Domu Pomocy. Do placówki przyjmowane są osoby posiadające skierowanie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu. Osoby przebywające w placówce korzystają z obiadów dwudaniowych, zapewnianych przez firmę cateringową. Natomiast osobom chorym, mającym problemy z poruszaniem się i nie wychodzącym z domu, obiady dostarczane są bezpośrednio przez opiekunki świadczące usługi opiekuńcze. Pensjonariusze przebywający w Dziennym Domu Pomocy korzystają z telewizji, radia ,biblioteki, gier stolikowych i spotkań integracyjnych oraz zajęć organizowanych przez grupę terapeutyczną.
  • Usługę Zdalnej Opieki (tzw. teleopiekę medyczną), którą realizowano w 2016 r. w ramach pilotażowego programu Miasto Zdrowia we współpracy z krakowską firmą Comarch. Usługa skierowana była do osób niesamodzielnych, starszych, po incydentach kardiologicznych, chorujących na schorzenia kariologiczne oraz osób z grup ryzyka. Zapewniła wsparcie procesu leczenia i rehabilitacji dzięki zdalnym konsultacjom oraz monitoringowi stanu zdrowia w warunkach domowych.
  • „Pudełko Życia” – projekt, który zapewnia osobom starszym, niepełnosprawnym oraz samotnym, oprócz właściwej opieki, wsparcie w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia podczas udzielania pomocy przez różnego rodzaju służby (medyczne, socjalne i inne). „Pudełko życia” to opakowanie opatrzone specjalną naklejką, które powinno być umieszczone w łatwym do zlokalizowania miejscu, np. w lodówce. Informację o znajdującym się w mieszkaniu „Pudełku życia” służby niosące pomoc uzyskują już przy drzwiach wejściowych.

 

Nie zapomnij udostępnić: