Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 3 października, 2017 Tytuł artykułu

Projekt „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu” w szczegółach

Treść artykułu

Realizacja projektu zakłada szereg działań na rzecz poprawy stanu zieleni miejskiej, takich jak:

– nasadzenia odtwarzające i uzupełniające – 807 drzew,

– nasadzenia krzewów i runa parkowego – 218.350 sztuk,

– odtworzenie trawników na obszarze 32,495 ha,

– cięcia sanitarne drzew i krzewów, w tym pielęgnacyjne i lecznicze w koronach drzew,

– wycinka samosiewów oraz drzew suchych,

– utworzenie ponad 3-hektarowego nowego terenu parkowego odtwarzającego dawną fosę między ulicami Kamienną i Piastowską ze ścieżkami, oświetleniem i małą architekturą (tym samym zwiększy się powierzchnia parków miejskich w Brzegu o ponad 3 ha),

– wykonywanie prac pielęgnacyjnych zrewaloryzowanych terenów w ramach projektu w okresie gwarancji.

Prace w ramach projektu prowadzone będą we wszystkich parkach (Wolności, Chrobrego, Centralnym, Nadodrzańskim i Ptasim), skwerach miejskich (przy ul. Wolności, ul. Jagiełły – Wojska Polskiego, ul. Piastowskiej – Placu Dworcowym, ul. Armii Krajowej – Jana Pawła II, ul. Nowy Rynek oraz ul. Trzech Kotwic) oraz na 13 gminnych ulicach (Ciepłownicza, Jana Pawła II, Kochanowskiego, Krótka, Legionistów, Partyzantów, Piłsudskiego, Poprzeczna, Robotnicza, Słowackiego, Sportowa, Starobrzeska i Tarnowskiego). Realizacja projektu ma przywrócić brzeskiej zieleni dawny blask przy jednoczesnej maksymalnej ochronie istniejącego zasobu przyrodniczego. Ma ona na celu uporządkowanie istniejących zasobów zieleni i wzbogacenie szaty roślinnej o nowe nasadzenia zgodne z pierwotnymi założeniami kompozycyjnymi dla poszczególnych obiektów podlegających rewaloryzacji. Nie przewiduje się wymiany istniejącego drzewostanu na nowe nasadzenia. Zadanie będzie prowadzone w cyklu dwuletnim.

Wśród gmin z terenu województwa opolskiego, które aplikowały o środki z działania 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Opole, Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie, Gogolin), Gmina Brzeg pozyskała największe dofinansowanie wynoszące blisko 5 500 000 zł (85% wartości inwestycji). Burmistrz Brzegu zgodnie z zasadami projektu wkrótce powoła zespół zarządzający oraz Pełnomocnika ds. realizacji projektu.

Nie zapomnij udostępnić: