Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 września, 2017 Tytuł artykułu

O przebudowie ulicy Wolności bez emocji

Treść artykułu

Przebudowa ulicy Wolności jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu została wpisana do Strategii Rozwoju Współpracy Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020, a Urząd Miasta w Brzegu otrzymał w dniu 4 marca 2014 r. informację o otrzymaniu dofinansowania dokumentacji projektowej tego zadania z Programu Operacyjnego „Pomoc Techniczna”. Celem tego przedsięwzięcia było uporządkowanie pasa drogowego w zakresie ruchu samochodowego, pieszego oraz rowerowego z jednoczesnym uporządkowaniem miejsc przeznaczonych do parkowania samochodów. Obecnie postój samochodów wzdłuż ul. Wolności odbywa się w sposób przypadkowy, również w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Podstawową przesłanką przebudowy ulicy był jej stan techniczny. Nawierzchnie chodników na ul. Wolności są w bardzo złym stanie, z popękanymi płytami kamiennymi zdeformowanymi pod wpływem rozrastających się korzeni drzew. Sama jezdnia także ulega ciągłej deformacji, co doprowadziło do konieczności wprowadzenia odcinkowego ograniczenia prędkości do 30 km/h. Grunt pod jezdnią jest niestabilny, co można zauważyć po obecnym stanie jezdni. Stąd też jezdnia wraz z chodnikami musi zostać poddana gruntownej przebudowie, co z kolei wiąże się z głębokim korytowaniem (wybraniem podbudowy) drogi do głębokości 80 cm. Wykonanie tak głębokiego wykopu spowoduje zachwianie statyki drzew rosnących w skrajni jezdni (tj. niezgodnie z obowiązującymi przepisami), a w konsekwencji ograniczenie bryły korzeniowej i obumarcie drzew w niedługim okresie. Zgodnie z opinią Komisji ds. zieleni (składającą się ze specjalistów zewnętrznych z zakresu zieleni), drzewostan znajdujący się w pasie drogowym ul. Wolności jest w średnim stanie zdrowotnym i nie rokuje perspektyw prawidłowego wzrostu i rozwoju. Większość rosnących drzew to jesiony wyniosłe. Gatunek ten nie jest przystosowany do zwartej zabudowy miejskiej i właśnie z tego powodu przyrost tych drzew jest nieprawidłowy w stosunku do wieku drzew. Taki stan stwarza niebezpieczeństwo zarówno dla pieszych, jak i zmotoryzowanych użytkowników drogi. Należy podkreślić, że tzw. „Aleja Dębowa”, składająca się z 10 dębów szypułkowych i mająca status pomnika przyrody przy ulicy Wolności, będzie chroniona i w żadnym wypadku nie będzie podlegała wycince.

Umowa na opracowanie projektu przebudowy ulicy została zawarta z brzeską pracownią projektową dnia 14.01.2015 r. Natomiast na przełomie 2015 i 2016 roku Gmina Brzeg, przy współudziale zarządców nieruchomości, przeprowadziła konsultacje z mieszkańcami nieruchomości sąsiadujących z ul. Wolności. W konsultacjach wzięły udział 102 osoby, spośród których negatywnie wypowiedziało się zaledwie trzynastu mieszkańców, w tym czworo z nich jako powód negatywnej opinii podało zbyt małą liczbę miejsc postojowych zaproponowanych w projekcie. Zdecydowana większość (88%) mieszkańców wyraziło się pozytywnie o zaproponowanym projekcie.

Na podstawie wniosku Gminy Brzeg, Starosta Brzeski zezwolił na usunięcie drzew z gatunku jesion wyniosły – 48 sztuk, kasztanowiec biały – 2 sztuki, klon jawor – 2 sztuki, głóg jednoszyjkowy – 2 sztuki, klon pospolity – 1 sztuka, topola kanadyjska – 1 sztuka oraz krzewów z gatunku berberys, ligustr pospolity, śnieguszka biała oraz tawuła van Houtte’a i róża dzika. W ramach kompensaty przyrodniczej Gmina jest zobowiązana do nasadzenia 10 drzew z gatunku klon pospolity (odmiana kulista) na ul. Wolności, 1 drzewa z gatunku jabłoń purpurowa i 14 drzew z gatunku lipa drobnolistna na ul. Robotniczej, 8 drzew z gatunku platan klonolistny na ul. Partyzantów, 10 drzew z gatunku klon pospolity na ul. Grunwaldzkiej, 5 drzew z gatunku głóg jednoszyjkowy na ul. Krótkiej, 8 drzew z gatunku klon pospolity na ul. Dzierżonia oraz 1224 krzewów z gatunku ligustr pospolity na ul. Wolności. Ponadto w związku z wykonywaniem nowego zagospodarowania skweru przy ul. Robotniczej w ramach kompensaty przyrodniczej nasadzonych zostanie 7 drzew z gatunku jabłoń purpurowa oraz 9 krzewów z gatunku krzewuszka cudowna. Łącznie do wycinki jest przewidzianych 56 drzew z ul. Wolności i 7 drzew z zieleńca przy ul. Robotniczej oraz 387m2 krzewów ze skweru przy ul. Wolności, zaś do nasadzenia 63 drzewa i 1233 krzewy. Nowe nasadzenia z ul. Wolności – 36 sztuk z gatunku robinia – zostaną przesadzone w inne części miasta.

W konsekwencji uzyskania wszystkich koniecznych do realizacji zadania zezwoleń (pozwolenie konserwatorskie, pozwolenie na wycinkę drzew, pozwolenie budowlane), Gmina przystąpiła do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, składając wspólnie z Gminą Skarbimierz i Powiatem Brzeskim wniosek pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz”, którego tylko jednym z elementów jest zadanie dotyczące przebudowy ul. Wolności. Przedstawiony wniosek został poddany szczegółowej ocenie pod względem formalnym i merytorycznym, a decyzją Zarządu Województwa Opolskiego został pozytywnie oceniony i przyznano mu dofinansowanie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że założenia programowe i zawarta umowa o dofinansowanie zobowiązują Gminę Brzeg do zrealizowania całego projektu do końca września 2018 r. Plany przebudowy ul. Wolności znane były brzeżanom już na początku 2015 roku, natomiast w grudniu 2015 roku przedstawiona została wizualizacja zamierzeń inwestycyjnych. Obecnie, po pozyskaniu środków unijnych w kwocie ponad 15 000 000 zł, odstąpienie od realizacji budowy ulicy Wolności narażałoby Gminę Brzeg i Partnerów projektu na utratę dotacji.

Fotografie przedstawiają obecny stan ulicy Wolności oraz wizualizację ulicy po przebudowie.

 

Nie zapomnij udostępnić: