- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Święto Wojska Polskiego

Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się 15 sierpnia br. mszą świętą w kościele św. Mikołaja. Następnie na Placu Polonii Amerykańskiej – w obecności m.in. władz samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych, organizacji kombatanckich i społecznych, harcerzy oraz licznie zgromadzonych brzeżan – głos zabrał ppłk Dariusz Tulin – zastępca dowódcy 1. Brzeskiego Pułku Saperów. Wręczył on m.in. – w towarzystwie burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka – awanse żołnierzom brzeskiej jednostki. Na zakończenie uroczystości miała miejsce salwa honorowa oraz Apel Poległych. Burmistrz Brzegu na ręce ppłk. Tulina przekazał bukiet kwiatów oraz okolicznościowy list.