Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 6 lipca, 2017 Tytuł artykułu

Blisko 4 mln zł dla Gminy Brzeg na „Kwadratówkę” i zbiornik przy ulicy Korfantego

Treść artykułu

Miło nam poinformować, że w II naborze do działania 5.1 „Ochrona różnorodności biologicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 dwa projekty Gminy Brzeg otrzymały dofinansowanie w wysokości 85% wartości projektu każdy. W konkursie złożone zostały 22 wnioski, z których ostatecznie dofinansowanie otrzymało 14 projektów, w tym dwa brzeskie:

  1. Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ulicy Korfantego w Brzegu otrzymała kwotę 1 945 958,98 zł dofinansowania (całkowita wartość zadania 2 372 385 zł). W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona m.in. renaturalizacja linii brzegowej zbiornika poprzez usunięcie pozostałości po starych elementach pomostów i basenów, zbudowane zostaną pomosty rekreacyjne, tablice edukacyjne, zamontowana zostanie mała architektura, zagospodarowana zostanie zieleń, wybudowana zostanie ścieżka edukacyjna wokół stawu o nawierzchni bitumicznej, wykonana zostanie podczyszczalnia ekologiczna na wlocie rowu doprowadzającego wodę ze stawów ze Żłobizny, sfinansowane zostaną koszty rezonatora. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Polskim Związkiem Wędkarskim.

Część sportowo-rekreacyjna projektu związanego ze zbiornikiem przy ulicy Korfantego, m.in. wodny plac zabaw, plac zabaw, siłownia, skatepark, remont sanitariatów oczekuje na dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Generalnie cały kompleks zbiornika ma docelowo stanowić wielofunkcyjną strefę aktywności adresowaną do osób w różnym wieku.

  1. Rewaloryzacja zbiornika wodnego „Kwadratówka” oraz części ogrodowej na terenie Parku Wolności otrzymała kwotę 1 871 685,92 zł. (wartość zadania 2 247 225 zł). Projekt dotyczy zbiornika wodnego w Parku Wolności, popularnie zwanego „Kwadratówką”, wraz z najbliższym otoczeniem (przebudowa alejek parkowych, mała architektura, tablice informacyjno-edukacyjne).

Warto przypomnieć, że Gmina Brzeg w I naborze do działania „Ochrona różnorodności biologicznej” w 2015 r. również otrzymała dofinansowanie na przebudowę fosy w Parku Centralnym.

 

Nie zapomnij udostępnić: