Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 6 czerwca, 2017 Tytuł artykułu

Szkolenie dotyczące zamówień publicznych w brzeskim Ratuszu

Treść artykułu

W dniu 1 czerwca br. w Sali Stropowej Ratusza Miejskiego odbyło się nieodpłatne szkolenie organizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Szkolenie zorganizowano dla jednostek samorządu terytorialnego i dotyczyło tematyki: „Zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego po zmianach. Procedura prosta i odwrócona”. Spotkanie otworzył Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, a uczestniczyło w nim ponad 90 pracowników jednostek terytorialnych z całego województwa opolskiego. Prowadzący szkolenie omówił m.in. kwestie wyboru właściwego rodzaju zamówienia, udzielanie zamówień wielorodzajowych (dopuszczalne łączenie zamówień), zamówienia na usługi społeczne, przygotowanie postępowania- prawa i obowiązki zamawiającego na etapie oceny ofert, a także zasady postępowania w przypadku procedury „prostej” i „odwróconej”.

Nie zapomnij udostępnić: