Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 29 maja, 2017 Tytuł artykułu

Dni Kariery w PSP nr 3

Treść artykułu

Trudną drogę związaną z wyborem zawodu i dalszej drogi kształcenia musi podjąć każdy młody człowiek. Ważną rolę w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu odgrywa szkoła. W PSP nr 3 w roku szkolnym 2016/2017 odbywały się cyklicznie zajęcia mające na celu kształtowanie zainteresowań uczniów przyszłą pracą zawodową.
Podsumowaniem całorocznej pracy były DNI KARIERY zorganizowane 30 stycznia i 11 maja 2017 roku. W zajęciach zorganizowanych w tych dniach brali udział uczniowie klas piątych i szóstych. Dzieci uczestniczyły w wielu różnorodnych formach działań organizowanych nie tylko na terenie naszej szkoły ale i poza nią.
Nadrzędnymi celami dni doradztwa zawodowego są :

 • popularyzacja wśród uczniów różnych profesji,
 • poznanie ich specyfiki oraz przybliżenie panujących trendów na rynku pracy,
 • uczenie przedsiębiorczości, planowania swoich działań związanych wyborem zawodu,
 • odkrywanie indywidualnych predyspozycji i talentów do określonych zawodów.

Uczniowie , uczestnicząc w różnych formach zajęć zawodowych – w tym – w ciekawych spotkaniach z przedsiębiorcami; planowanych i strategicznych zabawach ekonomicznych, zaczynają zastanawiać się nad tym, co w życiu jest ciekawe, co interesujące i kim chcieliby w przyszłości zostać. Ogromną popularnością cieszyły się WARSZTATY Z CERAMIKI. Dzieci zostały wtajemniczone w sztukę powstawania różnych przedmiotów codziennego użytku. Poznały proces powstawania ceramiki oraz technikę ozdabiania wyrobów z gliny. Zajęcia te dostarczyły uczniom wiele radości. W ramach zajęć pod nazwą ,,Master Chef” dzieci miały możliwość poznać tajniki pracy dietetyków, kucharzy i cukierników. Kolejnymi zajęciami były warsztaty, podczas których uczniowie odkrywali swoje indywidualne predyspozycje do określonych grup zawodowych.
W dniu Kariery odwiedziło naszą szkołę wielu ciekawych gości, którzy zapoznali naszych uczniów z zagadnieniami z zakresu ekonomii i bankowości w odniesieniu do praktycznego życia. Mówiono o karcie i linii kredytowej, koncie bankowym, debecie itp.
Kolejną atrakcją był cykl spotkań z przedsiębiorcami. Odwiedzili nas przedstawiciele następujących firm: ,,Usługi transportowe – Bogusław Lisowski”, Przemysław Tadla – właściciel firmy ,,Modne ściany”. Opowiedzieli uczniom jak założyć firmę, z jakich dotacji można skorzystać, by ją założyć, jak dbać o bezpieczeństwo oraz jak ważna jest odpowiedzialność za siebie i innych.
Odwiedziła nas także pani Dorota Wiewióra pracująca w Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu. Mówiła o tym, jak ważne jest poznanie własnych predyspozycji, uzdolnień i zainteresowań. Zachęcała do pracy w wolontariacie oraz do nauki języków obcych. Zaprezentowała także w Brzeskim Centrum Kultury cykl filmów na temat popularnych zawodów w naszym kraju. Szczegółowo przedstawione zostały cztery zawody: florysta, webmaster, pracownik obsługi hotelowej oraz pracownik restauracji (kucharz, kelner).
Dzieci z klas piątych odwiedziły Bank PKO BP, w którym dowiedziały się, jak zakładać konta oszczędnościowe oraz jak uzyskać kartę płatniczą. Z kolei uczniowie klas starszych byli na wycieczce w zakładzie produkującym silniki elektryczne FSE ,,Besel” Brzeg. Tam w profesjonalny i ciekawy sposób przedstawiono im etapy produkcji silników od półfabrykatów do gotowych produktów.
Inną formą pracy – powiązaną z zabawą i cieszącą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci były konkursy plastyczne na temat ,,Mój wymarzony zawód” oraz tworzenie przez uczniów prezentacji pod nazwą ,,Moja pasja początkiem drogi do kariery”.
Wszystkie te działania i formy pracy uczniów pozwoliły nam w pełni zrealizować cele, jakie zostały założone przy organizacji DNI KARIERY i były dla wszystkich wspaniałą zabawą i przygodą w poszukiwaniu wymarzonego zawodu, własnego celu w życiu zgodnie z zainteresowaniami i talentami.
Przy tej okazji pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji działań zaplanowanych na DNI KARIERY, a w szczególności:
pracownikom firmy ,, Usługi transportowe – Bogusław Lisowski”,
właścicielowi firmy ,, Modne ściany”,

 • pani Dorocie Wiewiórze pracującej w Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu,
 • pracownikom Banku PKO BP,
 • pracownikom FSE ,,BESEL” w Brzegu,
 • właścicielom firmy ceramicznej ,,Two People”
 • oraz uczniom, rodzicom, nauczycielom i dyrekcji naszej szkoły za wsparcie i zaangażowanie.

Materiał przesłany przez PSP nr 3 w Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: