Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 20 kwietnia, 2017 Tytuł artykułu

Konkurs „Policjant, który mi pomógł”

Treść artykułu

Wraz z Komendą Powiatową Policji w Brzegu zachęcamy do dokonywania zgłoszeń w jubileuszowej X edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”. Konkurs, organizowany od 2008 roku przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ „Niebieska Linia”, służy wyróżnieniu stróżów prawa, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej oraz są zaangażowani w budowanie lokalnego systemu pomocowego w tym obszarze.

Konkurs od pierwszej edycji objęty jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji. Kandydatów do X edycji, zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji) do 31 maja 2017 r. Osoby zgłoszone po tym terminie przechodzą do kolejnej edycji.
Laureatów konkursu wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich dwóch edycji oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP. Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych. Liczba zgłoszeń odnoszących się do poszczególnych kandydatur stanowi tylko jedno z kryteriów oceny. Przede wszystkim pod uwagę bierze się zaangażowanie kandydatów w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ich doświadczenie i zaangażowanie w pomoc osobom doznającym przemocy.

W dziewięciu dotychczasowych edycjach przedsięwzięcia wyróżnionych zostało łącznie 45 funkcjonariuszy reprezentujących jednostki organizacyjne Policji na terenie całego kraju. Funkcjonariusze Ci reprezentowali zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną Policji. Poza wysoką oceną społeczną służby policjanci ci posiadają wyróżniającą opinię służbową, co każdorazowo było potwierdzone stanowiskiem przełożonych i podkreślane podczas gali wręczenia nagród.

Nie zapomnij udostępnić: