- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Uwaga! Zmiana lokalizacji biura ewidencji działalności gospodarczej

Informujemy, że biuro ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta w Brzegu zostało przeniesione do pokoju nr 11 w budynku B.

Numer telefonu: 77 416 99 59

Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji działalności gospodarczej:

  1. Przyjmowanie  wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

– Wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy,

– Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych,

– Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,

– Wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej ,

– Wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG

  1.  Udzielanie informacji o procedurze dotyczącej rejestracji, zmian, zawieszenia, wznowienia i likwidacji  działalności gospodarczej.
  2.  Wydawanie wypisów i  zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej   z gminnej ewidencji prowadzonej przed 01.07.2011r.
  3. Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.