Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 8 marca, 2017 Tytuł artykułu

Porozumienie między Gminą Brzeg, a Komendą Powiatową Policji

Treść artykułu

Dnia 08.03.2017 r. w Urzędzie Miasta miało miejsce podpisanie porozumień pomiędzy: Burmistrzem Brzegu Jerzym Wrębiakiem, Komendantem Powiatowym Policji w Brzegu insp. Zbigniewem Dychusem w sprawie zasad i form współpracy pomiędzy Strażą Miejską, a Komendą Powiatową Policji. Pierwsze z porozumień sporządzone zostało na skutek zmiany i objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Brzegu przez insp. Zbigniewa Dychusa.

Natomiast drugi dokument podpisany został na skutek uchwały nr XXIX/321/17 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 27.01.2017 r., która dotyczy zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Gminy Brzeg. Na ten cel przekazuje się z budżetu Gminy Brzeg na 2017 r. środki finansowe w wysokości do 20.000 zł, z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji. Rozpoczęcie realizacji dodatkowych służb nastąpi od 01.04.2017 r. i będzie obowiązywać do 31.12.2017 r.

Przygotowano także trzeci dokument, który obejmuje kwestię przekazania środków finansowych dla Policji w wysokości 12.000 zł, na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Wydziału Ruchu Drogowego Policji w Brzegu, co zatwierdzone będzie dopiero po podjęciu stosownej uchwały na najbliższej sesji Rady Miejskiej. 

Nie zapomnij udostępnić: