Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 27 lutego, 2017 Tytuł artykułu

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Treść artykułu

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli publicznych i klas I oraz klas sportowych publicznych szkół podstawowych

Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) minister oświaty i wychowania ma określić w drodze rozporządzenia zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. Obecnie oczekując na podpisanie takiego rozporządzenia informuję, że na podstawie art. 204 ustawy wyżej wymienionej ustawy terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i klas I oraz klas sportowych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg, zostaną podane do publicznej wiadomości do 15 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej www.brzeg.pl oraz na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych w przedszkolach publicznych i publicznych szkół podstawowych.

Nie zapomnij udostępnić: