- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Komunikat w sprawie znalezienia substancji chemicznej na terenie prywatnym

Informujemy, że w związku ze znalezieniem szkodliwej substancji chemicznej na terenie prywatnym w dniu 20 stycznia 2017 r. (w godzinach wieczornych), w związku z sytuacją kryzysową, został powołany Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego pod kierownictwem Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka. W skład zespołu wchodzą pracownicy Urzędu Miasta zajmujący się bezpieczeństwem, zarządzeniem kryzysowym, ochroną środowiska oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej. Zespół Kryzysowy jest w stałym kontakcie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego.

Substancja została zlokalizowana na wyspie Kępa Młyńska. Teren należy do osoby prywatnej. Aktualnie rejon znalezienia substancji jest pod nadzorem prokuratury i policji. Organy ścigania prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Zlecono także wykonanie badania substancji chemicznej.

Do czasu otrzymania wyników badania teren jest nadzorowany i jednocześnie zamknięty przez policję dla osób trzecich.