- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Reforma oświaty w Brzegu. Burmistrz spotkał się z rodzicami uczniów i nauczycielami Zespołu Szkół nr 2

Jerzy Wrębiak wraz ze swoim zastępca ds. społecznych Tomaszem Witkowskim kontynuuje spotkania z rodzicami uczniów miejskich szkół oraz z gronami pedagogicznymi poszczególnych placówek. Burmistrz Brzegu przedstawia projekt organizacji sieci placówek oświatowych w mieście.

W dniu 11 stycznia 2017 r. Burmistrz Brzegu spotkał się z nauczycielami i rodzicami uczniów z Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi.