- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

XIX Międzyprzedszkolny Konkurs Ekologiczny "Przyroda i ja"

            XIX MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY,   który odbył się 8 grudnia b.r. w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Brzegu, a który od 2004 objęty jest patronatem Burmistrza Brzegu.

             Zmagania konkursowe poprzedził występ dzieci „Ekologia słowo znane”.

             Podczas rozwiązywania zadań konkursowych drużyny dzieci starszych ze wszystkich brzeskich przedszkoli wykazały się bardzo dużą wiedzą dotyczącą  zagadnień związanych z ekologią i troską o najbliższe środowisko.

          Ogromna wiedza o przyrodzie i jej ochronie jaką dzieci posiadają przekazywana jest dzieciom we wszystkich brzeskich przedszkolach gdzie tematyka ekologii jest już na stałe wpisana w program dydaktyczny każdego jednostki. Ponieważ najmłodsi najszybciej uczą się poprzez zabawę i praktyczne doświadczenia, więc wykorzystujemy tę aktywność do przekazania im cennej wiedzy dotyczącej miejsca i roli człowieka w świecie przyrody.

        Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie; B. Wszoła- przedstawiciel Burmistrza Miasta, M. Augustyn Dyrektor Przedszkola Publicznego nr8.

       Całość imprezy prowadziła, T. Wieczorek, która w bardzo przystępny sposób wyjaśniała zadania konkursowe, które nie należały do łatwych, i rozdzielała „słodkie – cukierkowe” punkty przyznane przez Jury.

        Ostatnią konkurencją, w której uczestniczyły również nauczycielki i wprowadziło wiele emocji, to rozpoznanie drzew (zdjęcia zrobione 5 lat temu) rosnących przed każdym przedszkolem.

         Po wspólnym poczęstunku Zastępca Burmistrza Brzegu Tomasz Witkowski ogłosił wyniki konkursu podkreślając dużą wiedzę uczestników o przyrodzie i jej ochronie.

Duże zestawy do badania otaczającej nas przyrody i prowadzenia doświadczeń, ufundowane przez Burmistrza  Brzegu, otrzymało każde przedszkole, a każdy uczestnik maskotkę misia.

         Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć, wszyscy zgodnie stwierdzili, że miło by było spotkać się znów za rok!!!

 

Organizator konkursu

Przedszkole Publiczne nr2

w Brzegu