- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Reforma systemu oświaty. Spotkania konsultacyjne z dyrektorami szkół, nauczycielami i rodzicami uczniów

Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak wspólnie z Wojewodą Opolskim oraz Opolskim Kuratorem Oświaty zorganizowali spotkanie konsultacyjno-informacyjne poświęcone zbliżającej się reformie systemu oświaty. Przedstawiciele Wojewody i Kuratora wraz z Burmistrzem spotkali się z dyrektorami szkół, nauczycielami, a także z rodzicami uczniów miejskich szkół.

Spotkania odbyły się w w ratuszu miejskim w dniu 14 grudnia 2016 r.