- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do konsultacji społecznych

 

W ramach konsultacji społecznych, uwzględniając potrzeby i oczekiwania mieszkańców Brzegu, a także organizacji i instytucji funkcjonujących w naszym mieście, zwracamy się do Państwa z prośbą o pisemne wyrażenie opinii dotyczącej planowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Księcia Ludwika I w Brzegu działań związanych z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020.  Również cenne będą dla nas wszelkie uwagi, pomysły i oczekiwania związane z działalnością biblioteki na rzecz społeczności lokalnej, dołączone do opinii. W załączniku treść pisma.

K.Grądziel