- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Przy herbacie o książce w Publicznym Gimnazjum nr 1

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa młodzież Publicznego Gimnazjum  nr 1 spotkała się na warsztatach czytelniczych w Niezależnym Ośrodku Kultury „Herbaciarnia”. W trakcie zajęć uczniowie klasy 3B zmierzyli się z zadaniami związanymi
z rolą książki w życiu młodego człowieka we współczesnym świecie. Młodzież pracowała
w kilkuosobowych grupach. Każda z grup miała za zadanie wymyślić własną nazwę i wybrać przedstawiciela. Warsztaty przebiegały dwuetapowo.

W części pierwszej zadaniem grupy było przygotowanie prezentacji i przedstawienie odpowiedzi w formie graficznej na następujące pytania: „Czego młodzi ludzie poszukują
w książkach?”, „Książka czy film?”, „E-booki czy tradycyjne książki?”, „Kupić czy wypożyczyć?” oraz „Jak wygląda przyszłość książki?”

Część druga poświęcona była wylosowanym przez grupy książkom, które zostały zakupione do szkolnej biblioteki z pozyskanych środków w kwocie 15000zł  w ramach wyżej wymienionego programu.

Uczniowie przy aromatycznej herbacie zaczytywali się w książkach, a następnie przygotowywali krótką recenzję na podstawie przeczytanych wspólnie fragmentów.
W klimatycznym miejscu odczytywane na głos treści nabierały nowego znaczenia, uczniowie starali się wczuwać w role bohaterów i jednocześnie oddać charakter lektury.

Niektóre zadania wymagały wykazania się pomysłowością i tak uczniowie  starali się wykreować postać z wybranej książki z rzeczy, które posiadali przy sobie. Przez moment
w kawiarni pojawili się tacy bohaterowie jak: Czerwony Kapturek, Pan Kleks, Dziewczynka
z zapałkami czy popularny Harry Potter. Inspirując się miejscem uczniowie mieli wykonać zdjęcie reklamujące książkę i zachęcające do jej czytania.

Szczególne podziękowanie składamy właścicielom i pracownikom „Herbaciarni”
za możliwość zorganizowania warsztatów w klimatycznym miejscu, w którym dobrze jest zatopić się w lekturze przy filiżance gorącej herbaty.

Iwona Denes

Mariola Wojciechowska-Chwastowska