- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Ważne dla mieszkańców: awaria oświetlenia ulicznego

 
W rejonie ulic Piłsudskiego-Wolności-Robotnicza-Wrocławska ma miejsce od dwóch dni awaria oświetlenia ulicznego. Urząd Miasta natychmiast powiadomił o zaistniałej sytuacji zakład energetyczny. Prawdopodobną przyczyną jest uszkodzenie kabla zasilającego. Zakład energetyczny jest w trakcie usuwania awarii. Na razie nie wiadomo ile potrwają utrudnienia.  
 
Na wniosek UM zostały również uregulowanie zegary włączające oświetlenie w centrum miasta.