- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Uroczystość z okazji rocznicy nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 3 Orląt Lwowskich (zdjęcia)

Z pewnością nie pożałował ten, kto wybrał się w czwartkowe popołudnie (26 listopada) do Brzeskiego Centrum Kultury na uroczystość z okazji rocznicy nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 3-Orląt Lwowskich. Trzeba przyznać, że młodzież pod kierunkiem swoich nauczycieli przygotowała widowisko słowno-muzyczne, będące pokazem prawdziwego kunsztu aktorskiego. Śmiało można stwierdzić, że w tej szkole wyjątkowo pieczołowicie kultywowane są tradycje Kresów Wschodnich, a młodzież chętnie korzysta z bogactwa wspomnień Kresowiaków. Szczególnie żyjących w naszym mieście, a skupionych wokół brzeskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Dlatego też w tym szczególnym dla szkoły dniu, na widowni nie zabrakło patronów inicjatywy nadania szkole imienia Orląt Lwowskich-prezes oddziału Alicji Zybyt, wieloletniego prezesa Zbigniewa Graty, czy członka zarządu stowarzyszenia-Alicji Heflich. Władze miejskie reprezentował Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, który tworząc gimnazjum na przełomie 1998-99 roku (był dyrektorem tej placówki przez ponad 12 lat) nawiązał ścisłą współpracę ze środowiskiem kresowym i współinicjował nadanie zaszczytnego imienia Orląt Lwowskich w 2004 roku.

Młodzież pod kierunkiem nauczycieli pracowała nad widowiskiem trzy miesiące, a efekty perfekcyjnej pracy widać chociażby na zdjęciach, które dołączamy poniżej.

Zobacz galerię zdjęć.