Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 27 października, 2015 Tytuł artykułu

Pamięci harcmistrza Wintentego Muchy. Uroczystości pod pomnikiem legendarnego druha

Treść artykułu

 

Uroczystości upamiętniające legendarnego brzeskiego harcerza, instruktora i komendanta hufca ZHP Wincentego Muchę, miały miejsce 26 października 2015 r. Obelisk poświęcony pamięci harcmistrza znajduje się na skraju Parku Odrzańskiego w pobliżu mostu na Odrze, przy ul. Jagiełły. Tam też odbyła się ceremonia złożenia kwiatów i upamiętnienia druha Wincentego. 

Uroczystości poprzedziło nabożeństwo w kaplicy pod wezwaniem Św. Jadwigi. Władze samorządowe Brzegu w imieniu Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka reprezentował Zastępca Burmistrza Brzegu Tomasz Witkowski, a władze powiatu Sekretarz Powiatu Genowefa Prorok. 

 

Oto krótka informacja nt. biografii harcmistrza. Źródło: wikipedia.

 

Wincenty Mucha ps. Komar, Żmudziński, Ponury (ur. 11 lutego 1910 w Jaworznie, zm. 25 października 1978 tamże) − inżynier chemik, instruktor harcerski, harcmistrz, podczas II wojny światowej członek Szarych Szeregów.

Wincenty Mucha pochodził z rodziny górniczej zamieszkałej w Jaworznie. Ukończył Wyższą Szkołę Przemysłową w Krakowie, po czym znalazł zatrudnienie w zakładach azotowych w rodzinnym mieście. W 1930 roku został przeniesiony do Tarnowa, gdzie rozpoczął pracę w Państwowej Fabryce Związków Azotowych w Mościcach. Już w Jaworznie był związany ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, a w Mościcach utworzył Samodzielny Hufiec Harcerzy i w latach 1937−1939 był jego komendantem.

Podczas okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność konspiracyjną, od końca 1940 roku był komendantem Szarych Szeregów Hufca Mościce, zaś w okresie od maja 1944 roku do 18 stycznia 1945 roku komendantem Chorągwi Krakowskiej Szarych Szeregów (Ul Smok). Współpracował z lokalną placówką Armii Krajowej Monika, jako zastępca szefa Biura Informacji i Propagandy zajmując się wydawaniem i kolportażem konspiracyjnych gazet. Współdziałał w produkcji i transporcie materiałów wybuchowych na terenie Zakładów Azotowych. Za swą działalność konspiracyjną został w 1943 roku odznaczony przez londyńskie dowództwo Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

Po zakończeniu wojny, unikając prześladowań ze strony Urzędu Bezpieczeństwa, wyjechał do Brzegu, gdzie znów włączył się w działalność harcerską, pełnił również funkcję radnego Miejskiej Rady Narodowej i pracował jako dyrektor gazowni. W 1948 roku został aresztowany pod zarzutem przynależności do organizacji Wolność i Niezawisłość i skazany na osiem lat ciężkiego więzienia. Wyszedł na wolność w 1955 roku, po czym przeniósł się do rodzinnego Jaworzna. Zmarł tam 25 października 1978 roku.

Działalność Wincentego Muchy została upamiętniona przez społeczności harcerskie Tarnowa i Brzegu. W Tarnowie-Mościcach istnieje park jego imienia, w którym w 1998 roku odsłonięto pomnik-głaz, ufundowany przez żyjących członków Szarych Szeregów. W 1993 roku jego imię nadano jednej z ulic włączonej w granice administracyjne Tarnowa części Zbylitowskiej Góry. W 2000 roku obelisk poświęcony harcmistrzowi Wincentemu Musze odsłonięto również w Brzegu, z inicjatywy tamtejszej Komendy Hufca ZHP.

Nie zapomnij udostępnić: