- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Eko-lekcje w ramach szkoleń dla dzieci w Zakładzie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Gać

W ramach kampanii edukacyjnej prowadzonej przez Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. przy współudziale Gminy Miasta Brzeg, w dniach 6,9,12 i 13 października na terenie Zakładu zostały przeprowadzone warsztaty proekologiczne tzw. Eko-lekcje. Zajęcia edukacyjne skierowane były do dzieci szkół podstawowych z miasta Brzeg i obejmowały dwie części- część wykładową oraz wycieczkę po terenie Zakładu.

Podczas Eko- lekcji prowadzonej przez Pana Wojciecha Wawreckiego z fundacji Recal, dzieci miały możliwość zapoznania się z tematyką dotyczącą odpowiedniego gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki. Program oraz długość lekcji były przystosowane do wieku uczestników.

Prelekcje dla klas młodszych prowadzone były w formie zabaw i konkursów, w których dzieci mogły zdobywać wiedzę oraz atrakcyjne nagrody takie jak np. drewniane jojo, czy notes wytworzony w procesie recyklingu, jak również wiedzę. Dodatkowo podczas lekcji zaprezentowano film edukacyjny ukazujący działalność ZGO Gać.

Przeprowadzone lekcje dla uczniów klas IV-VI szczególny nacisk kładły na stronę teoretyczną gospodarowania odpadami, dzięki czemu uczestnicy mogli dowiedzieć się np. dlaczego nie można wyrzucać zużytych żarówek do pojemnika na szklane odpady, bądź co zrobić z odpadami wielkogabarytowymi. W trakcie zajęć edukacyjnych dla klas starszych również przewidziano konkursy z nagrodami, w których dzieci musiały wykazać się wiedzą na temat segregacji odpadów.

Dzięki uprzejmości pracowników ZGO Gać dzieci miały niepowtarzalną okazję zwiedzić teren całego Zakładu, podczas którego zobaczyły w jaki sposób funkcjonują poszczególne instalacje służące do unieszkodliwiania odpadów. Po zakończeniu spotkania, dla każdej z 28 klas przygotowana była niespodzianka w postaci zasadzenia drzewka na terenie Zakładu.

Zorganizowane Eko-lekcje okazały się doskonałą formą propagowania zachowań proekologicznych, w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi wśród dzieci brzeskich szkół.