Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 14 października, 2015 Tytuł artykułu

Wojewoda Opolski z wizytą w Urzędzie Miasta i u Burmistrza Brzegu

Treść artykułu

 

Ryszard Wilczyński złożył roboczą wizytę w Urzędzie Miasta. Spotkał się z Burmistrzem Brzegu Jerzym Wrębiakiem oraz pracownikami Urzędu Stanu Cywilnego.

Wojewodę interesowało działanie w praktyce systemu „źródło” umożliwiającego funkcjonowanie Urzędów Stanu Cywilnego w  gminach, stanowiącego m.in. elektroniczną bazę danych. Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak wyjaśniał natomiast Ryszardowi Wilczyńskiemu, że od grudnia 2014 roku brzeski USC obsługuje interesantów bez żadnych zakłóceń i w zwykłych godzinach pracy, tak jak i inne biura urzędu.

– Była to konieczna i zarazem pożądana zmiana przez mieszkańców, myślę, że korzystna – mówił Jerzy Wrębiak.

Wojewoda Wilczyński podziękował Jerzemu Wrębiakowi za szybką decyzję w tej sprawie oraz zrozumienie polubownego rozwiązania konfliktu. Poinformował, że dotacja przekazywana na zadania zlecone uległa zwiększeniu, co powinno ułatwić finansowe działanie USC.

– Dziękuję panu Burmistrzowi Wrębiakowi, z którym współpraca układa się bardzo dobrze i bezkonfliktowo, że podjął słuszną dla mieszkańców i interesantów decyzję o zakończeniu tego trwającego kilka lat konfliktu. Administracja jest po to, by służyć obywatelom. Wszelkie sprawy konfliktowe powinny być rozwiązywane w drodze polubownej, jak to ma miejsce z Burmistrzem Wrębiakiem.

Wojewoda zwrócił się również do pracowników brzeskiego USC i kierownika Jacka Zięby. Podziękował za zrozumienie i trud pracy przez ostatnie kilka lat.

– Państwo musieliście pracować w trudnej atmosferze, niejednokrotnie wyjaśniać interesantom przyczyny konfliktu na linii Wojewoda-Burmistrz. Ale to już przeszłość – powiedział Wojewoda.

     

   

Nie zapomnij udostępnić: