Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 października, 2015 Tytuł artykułu

Nie płacisz za śmieci? Możesz spodziewać się upomnienia

Treść artykułu

 

 

 
Blisko 200 upomnień wzywających do zapłaty zaległości za wywóz odpadów komunalnych zostało wysłanych do mieszkańców miasta.
 
Rekordzista ma do zapłaty około 1000 zł. W większości zaległości dotyczą domów jednorodzinnych oraz właścicieli lokali znajdujących się w małych wspólnotach mieszkaniowych. Dlatego też pracownicy Biura Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Brzegu przypominają o obowiązku terminowego uiszczania należności za wywóz odpadów, zgodnego ze złożoną wcześniej deklaracją. Jeśli ktoś dotychczas nie złożył deklaracji lub w jego gospodarstwie domowym nastąpiły zmiany (liczba osób wzrosła lub uległa zmniejszeniu), ma obowiązek zgłoszenia tego faktu w terminie 14 dni w Biurze Podatków i Opłat, tj. w pokoju nr 200 (budynek B Urzędu Miasta).
 
Jeśli ktoś otrzymał upomnienie z wyliczoną kwotą, ma obowiązek uregulowania jej w ciągu siedmiu dni. Po tym terminie Urząd Miasta będzie kierował sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, które prowadzi Urząd Skarbowy. Wówczas kwota należności wzrośnie o koszy egzekucji administracyjnej.
 
Przypominamy jednocześnie, że złożenie deklaracji za wywóz odpadów komunalnych jest obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości lub zarządcy nieruchomości. W deklaracji powinny być ujęte osoby faktycznie zamieszkujące w danej nieruchomości (mieszkaniu, domu itp.).

 

Nie zapomnij udostępnić: