Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 września, 2015 Tytuł artykułu

Brzeg laureatem ogólnopolskiego konkursu Gmina Ekoinnowacji!

Treść artykułu

 

Samorządy są mentalnie przygotowane do wdrożenia ekoinnowacji, widać tu wyraźny postęp. Problemem oczywiście są pieniądze – uważa prof. Jadwiga Rotnicka, przewodnicząca senackiej Komisji Środowiska.

W Senacie wręczono statuetki laureatom konkursu „Gmina Ekoinnowacji”. Wybranych zostało 20 gmin – laureatów. Ze względu na niewielką różnicę punktów wyróżnionych zostało dodatkowych 7 gmin.

Laureaci:

1. BIELAWA (woj. dolnośląskie) – za: zagospodarowanie nieużytkowanego obiektu na potrzeby pokazowego centrum poszanowania energii pełniącego funkcje edukacyjne.

2. BRENNA (woj. śląskie) – za: przeprowadzenie badań monitoringowych i utworzenie obserwatorium nietoperzy w Gimnazjum Brennej z inicjatywy gminy Brenna, która była inwestorem i organizatorem projektu.

3. BRZEG (woj. opolskie) – za: 1. ekomodernizację Zakładu Gospodarowania Odpadami GAĆ; wdrożenie instalacji fermentacji biogazowej i trigeneracji; instalacji produkcji paliwa alternatywnego RDF; spadek udziału odpadów składowanych z 80 do 43%; prowadzenie edukacji ekologicznej na terenie zakładu; 2. renowację stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu – odtworzenie ekosystemów wodnych i poprawa funkcjonowania ekosystemów sąsiadujących ze zbiornikiem wodnym.


 

Laureatom wręczono nagrody – statuetki Gminy Ekoinnowacji oraz wyróżnienia (dyplomy) na konferencji podsumowującej realizację projektu „Ekoinnowacje w Gminie” , w którą zaangażowana była Senacka Komisja Środowiska.

Konkurs adresowany do samorządów gminnych prowadzony był przez Fundację Promocji Gmin Polskich od stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r. Zidentyfikowane zostały 102 dobre praktyki wdrożenia ekoinnowacyjnych rozwiązań w gminach.

Konkurs był jednym z głównych elementów kampanii informacyjno-edukacyjnej "Ekoinnowacje w Gminie" poświęconej możliwościom wdrażania innowacyjnych ekologicznie rozwiązań w gospodarce komunalnej i polityce samorządowej.

Kampania dofinansowana została ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Edukacji Ekologicznej i jest realizowana od października 2013 r. do września 2015 r.

Przedmiotem konkursu były konkretne przedsięwzięcia organizacyjne lub inwestycyjne zrealizowane z kluczowym udziałem gminnej jednostki samorządu terytorialnego, które wyróżniały się innowacyjnością ekologiczną w danym obszarze aktywności gminnej: gospodarce energetycznej, gospodarce odpadami komunalnymi, gospodarce wodno-ściekowej, transporcie i komunikacji, zagospodarowaniu przestrzeni i zieleni, infrastrukturze komunalnej.
 

Partnerem konkursu był Serwis Samorządowy PAP.

Tekst pochodzi z największego portalu internetowego poświęconego samorządom i tematyce samorządowej Polskiej Agencji Prasowej.

(źródło: serwis samorząd.pap.pl, autor-Kkż/Serwis Samorządowy PAP)

 

zdjęcia –Michał Józefaciuk, Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu i Archiwum Senatu

 

Nie zapomnij udostępnić: