Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 26 sierpnia, 2015 Tytuł artykułu

Konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Treść artykułu

Gmina Brzeg kończy prace związane z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg. Dokument ten będzie obowiązkowym załącznikiem przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów dotyczących m.in. termomodernizacji budynków ze środków unijnych. Aby umożliwić Państwu aktywny udział w tworzeniu tego dokumentu ogłoszone zostały konsultacje społeczne projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg.
Uwagi do przedstawionego projektu należy przesyłać za pomocą formularza do 4 września br. włącznie. Uwagi przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną bezpośrednio do wykonawcy na adres w nim podany.
Informacje na temat opracowywanego Planu znajdą Państwo także na stronie pgn.brzeg.pl.
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach.

Nie zapomnij udostępnić: