Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 sierpnia, 2015 Tytuł artykułu

Gmina uzyskała dotację na usuwanie azbestu

Treść artykułu

Gmina Brzeg, zgodnie z zapisami Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Brzeg, uzyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w na realizację zadania w zakresie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg. Końcowymi beneficjentami dotacji są mieszkańcy (osoby fizyczne i prawne) Brzegu, którzy zgłosili chęć usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu swojej posesji, podpisali stosowną umowę z Gminą i dokonali wpłaty około 15% kosztów usługi na ich nieruchomości. Pozostałe koszty realizacji usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, pokryte zostaną ze środków pozyskanych z NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Opolu.
Usługi demontażu, transportu i przekazania do utylizacji materiałów zawierających azbest
z terenu Gminy Brzeg dokonuje firma wybrana w drodze procedury : T- tel Tomasz Wieczorek
z Bielska-Białej.

Nie zapomnij udostępnić: