Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 31 października, 2016 Tytuł artykułu

Książęce Miasto Brzeg. Radni miejscy podjęli uchwałę o utworzeniu Parku Kulturowego w Brzegu

Treść artykułu

Uchwała została podjęta podczas sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 października 2016 r. Poniżej przedstawiamy informację na temat Parku Kulturowego. Więcej wiadomości znajdą Państwo w zakładce Park Kulturowy na niniejszej stronie (zakładka znajduje się po prawej stronie portalu).

Przyjęcie uchwały jest efektem ponad rocznych prac zmierzających do utworzenia Parku Kulturowego w naszym mieście pn. „Książęce Miasto Brzeg”. Poprzedziły je badania i analizy historyczne i planistyczne, które zmierzały do wytyczenia granic Parku z obszarami o najwyższej wartości zabytkowej i turystycznej.

Celem utworzenia Parku Kulturowego w naszym mieście jest poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz określenie zasad lokalizacji nośników reklamowych. Ta forma ochrony niesie za sobą wiele zalet:

korzyści dla mieszkańców:

– uporządkowanie przestrzeni publicznej – eleganckie szyldy i mniej reklam,

– wsparcie działań kulturalnych i artystycznych,

– większe środki na rewitalizacje i inne inwestycje miejskie,

– wspieranie inicjatyw obywatelskich na rzecz upiększania miasta.

korzyści dla przestrzeni i wizerunku miasta:

– poprawa estetyki miasta – uporządkowanie obszarów zabytkowych, które stanowią wizytówkę Brzegu,

– wzbogacenie oferty turystycznej poprzez zintegrowanie działań w skali regionu – nowe wydarzenia kulturalne i szlaki edukacyjne,

– wzrost walorów turystycznych i promocyjnych miasta w skali całego kraju,

– podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

 

Nie zapomnij udostępnić: