Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 lipca, 2015 Tytuł artykułu

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Treść artykułu

 

 
W 2015 r. na terenie Gminy Brzeg realizowane są zadania w ramach ”Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020", ustanowionego uchwałą nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r.:
1. Zakup ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci pochodzenia romskiego, który jest realizowany na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Opolskim
a Gminą Brzeg.
2.Zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów pochodzenia romskiego, który jest realizowany na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Opolskim a Gminą Brzeg.
3.Zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów pochodzenia romskiego, który jest realizowany na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej
a Gminą Brzeg.
                      Powyższe zadania realizowane są dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce.         
 

 

Nie zapomnij udostępnić: